ŽSS Živena

Ženská spevácka skupina ŽIVENA vznikla v Moldave nad Bodvou v roku 1986. Zakladateľkami skupiny boli Božena Hučková, Irena Čirčová a Rozália Kӧtelesová. V súčasnosti má ŽSS sedem stálych členiek. Umeleckým vedúcim je akordeonista Peter Tomko. Organizačnou vedúcou je Milena Nográdi. Skúšky prebiehajú raz týždenne.                          
            Členky ŽSS sa venujú zhromažďovaniu, analýze a interpretácii ľudových tradícií, predovšetkým však ľudovej piesni. Hlavnú pozornosť zameriavajú predovšetkým na piesne regiónu Abov. V súčasnom repertoári ŽSS Živena predstavuje aj piesne z iných regiónov, a rôznych etník, v rôznych nárečiach. Pri spracovaní hudobného materiálu predovšetkým dbajú na zachovanie autenticity a minimálny zásah do pôvodnej formy materiálu.                                             
            Každoročne sa s pravidelnosťou zúčastňuje viacerých súťaží, akými je Dargovská ruža vo Svinici, či Špivanečki mojo v Slanci. Účinkuje na mnohých podujatiach organizovaných MsKS v Moldave nad Bodvou, či inou organizáciou v meste. Tiež účinkuje na rôznych mestských a obecných podujatiach (Košice, Turňa nad Bodvou, Mokrance, Čečejovce, Drienovec, Poproč, Nováčany, atď.), na folklórnych festivaloch (Rozhanovce, Šaca, Putovný festival KCÚBaR, atď.), na súkromných podujatiach, na cirkevných podujatiach,  na charitatívnych podujatiach organizovaných rôznymi organizáciami a na podujatiach organizovaných MO Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou.