Zmiešaný zbor Vox Collumbellae-Hlas holubice

Zbor bol založený v roku 2005 v Moldave nad Bodvou. Pri zvolení jeho názvu sa inšpirovali symbolom rímsko-katolíckeho kostola v našom meste, venovaného  Svätému Duchu, ktorý sa objavuje aj v mestskom erbe. V ich repertoári sa nachádzajú popri sakrálnych skladbách prevažne v latinskom a maďarskom jazyku aj aranžmány ľudových piesní a diela súčasnej zborovej tvorby.

V uplynulých rokoch sa zúčastnili viacerých podujatí na Slovensku i v zahraničí, stále však uprednostňujú možnosť spievania v kostoloch v Moldave nad Bodvou a v okolitých obciach. V našom moldavskom kostole pravidelne uvádzajú Pašie na Veľký piatok a v okolitých obciach sa prezentujú adventnými a vianočnými koncertmi. Okrem toho sa radi zúčastňujú  rôznych hudobných podujatí, stretnutí zborov, zborových festivalov. Každé pozvanie je pre nich záväzkom i vyznamenaním. Ich koncertmi už potešili obecenstvo  v  sedmohradskom Sfantu Gheorghe a Sumuleu Ciuc, v maďarských mestečkách Tiszaföldvár, Mezőkeresztes, Szikszó, Encs, Putnok, ba i v jaskyni v Aggteleku, na Slovensku v Trsticiach, Orechovej Pôtoni, Veľkých Kapušanoch, Veľkých Trakanoch, Rožňave a samozrejme v obciach údolia Bodvy, v Jasove, Moldave nad Bodvou i v Košiciach. Sedmohradsko navštívili v roku 2007  i v roku 2010. Zúčastnili sa na známej púti v Simileu Ciuc, na svätom a podnetnom mieste, a následne i na Kodályových slávnostiach vo Sfantu Gherorghe. Po návrate domov predviedli v unikátnom predstavení v jaskyni v Aggteleku jednu z barokových omší Antonia Caldaru, ktorú nacvičili s českým komorným orchestrom Hofmusici.     

V roku 2008 na Kvalifikačnej súťaži maďarských speváckych zborov na Slovensku, ktorá sa usporadúva každý tretí rok v Galante, získali strieborné pásmo, ktoré úspešne obhájili aj v roku 2011. V roku 2012 v maďarskom Sátoraljaújhelyi získali zlaté pásmo s pochvalou poroty od Združenia maďarských zborov, orchestrov a folklórnych skupín.       

Dnes majú zhruba 30 členov. Medzi nimi sú učitelia, študenti, inžinieri elektrotechniky, úradníci, zdravotné sestry i podnikatelia – spája ich láska k hudbe a dôverná, priateľská atmosféra tejto komunity.  Podnecuje ich prispieť k veľkolepému súzneniu sveta, pri neustálej snahe podávať lepšie, náročnejšie a krásou ladené výkony.