Zmiešaný zbor Béni Egressyho

Zmiešaný zbor Béni Egressyho vznikol v októbri 2003 ako spevácky zbor mesta Moldava nad Bodvou. Onedlho sa stal účastníkom rôznych kultúrnych podujatí mesta a v každom roku usporiada svoj turičný a adventný koncert. V roku 2005 prevzala vedenie zboru po Erike Vitéz, pôvodnej zbormajsterke a zakladateľke zboru Zsuzsanna Kozsár. Zmenilo sa aj členské zloženie zboru, väčšina spevákov sú Moldavčania a Jasovčania. Okruh vystúpení sa rozšíril aj o zahraničné koncerty, zbor hosťoval v mnohých maďarských obciach a zavítal aj do Sedmohradska. V roku 2008 bol zbor ocenený bronzovým pásmom v speváckej súťaži Kodályove dni v Galante. Od roku 2009 sa v každom treťom roku zúčastní klasifikačnej súťaže Zväzu maďarských zborov a hudobných kapiel (KÓTA), kde v roku 2009 získal strieborné pásmo, v rokoch 2012 a 2015 bol zaradený do zlatého pásma. Oduševnelá malá skupina spevákov má široký repertoár z každej oblasti zborovej hudby, počnúc od stredovekých gregoriánskych spevov až po diela súčasných hudobných skladateľov. Speváci založili občianske združenie EgreBi, ktorého cieľom je podpora amatérskej umeleckej činnosti.