Ženský spevácky zbor Asszonykórus

Moldavský ženský spevácky zbor Asszonykórus bol založený na jeseň v roku 1978. Zbor vtedy viedla Ildikó Nagyová. V súčasnosti zbor vedú Helena Horváthová a Mária Sokolovská. Počet členov je 14. V repertoári majú štýlovo staré aj nové ľudové piesne. S radosťou spievajú ľudové piesne z regiónu Údolia Bodvy s cieľom, aby mohli mladí ľudia aj takto spoznať ľudovú kultúru našich predkov. Sú pravidelnými účastníkmi miestnych, krajských, štátnych a medzinárodných súťaží. Úspešnosť zboru dokazujú rôzne ocenenia.

Najdôležitejšie ocenenia za posledné roky:

2005, Dunajská Streda: VI. Vass Lajos Népzenei Verseny - súťaž v ľudovom speve na pamiatku Lajosa Vassa VI. ročník -  ,,Zlaté" uznanie.

2007, Dunajská Streda: Bíborpiros Szép Rózsa - cena za vynikajúce dielo - ,,Nívódíj".

2009, Dunajská Streda: Bíborpiros Szép Rózsa - hlavná cena - ,,Fődíj".

2010, Budapest: Vass Lajos Népzenei Verseny - súťaž v ľudovom speve na pamiatku Lajosa Vassa - cena zlatý páv - ,,Arany páva".

2010, Dunajská Streda: Tavaszi Szél - súťaž jarný vietor - hlavná cena - ,,Fődíj".

2013, Dunajská Streda: Bíborpiros Szép Rózsa - zlaté pásmo - ,,Arany sáv".

2015, Dunajská Streda: Bíborpiros Szép Rózsa - zlaté pásmo - ,,Arany sáv".