Ženský spevácky súbor Búzakalász z Budulova

Ženský spevácky súbor „Búzakalász“ bol založený 1.februára 2001 pod vedením Evy Weiszerovej – bývalej členky niekdajšieho budulovského speváckeho súboru. Na začiatku ich pôsobenia sa naučili veľa ľudových piesní a oživili tie ktoré vedeli. Ich premiéra bola v miestnom kultúrnom dome na „Deň matiek“ kde kyticou ľudových piesní pozdravili a uctili vsetky mamy a staré mamy. V ďalších rokoch bol súbor súčasťou rôznych dedinských akcií. V roku 2005 sa prihlásili do súťaže maďarsky spievajúcich skupín na Slovensku pod názvom „Purpurova pekná ruža“  v Dunajskej Strede. Ich najväčšou pýchou je plaketa – Uznanie mesta Moldavy nad Bodvou – z roku 2007, za udržiavanie tradícií, šírenie miestnej kultúry  a reprezentáciu mesta. V roku 2011 získali na súťaži „Purpurova pekná ruža“ bronzovú a v roku 2015 striebornú plaketu. Čo sa týka odbornej /profesijnej/ prípravy – nemajú konkrétneho učiteľa – pripravujú sa na základe dlhoročných skúseností.