Výtvarná súťaž- Život na lúke, v lese a vo vode 21.4.2017

Na počesť Dňa Zeme Mestské kultúrne stredisko vyhlásilo súťaž v kreslení pre vzdelávacie inštitúcie nášho mesta. Z príležitosti Dňa Zeme organizujú na celom svete také programy, ktorými chcú upriamiť pozornosť na dôležitosť ochrany prírody. Samozrejme aj naše mesto sa na túto udalosť pripravilo viacerými zaujímavými programami. Jedným z nich bola súťaž v kreslení s názvom Život na lúke, v lese a vo vode. Do súťaže bolo zaslaných celkovo 139 prác.

Víťazisúťaže:

1. kategória - žiaci MŠ:

1. miesto: Réka Drága - Boldog Salkaházi Sára Egyházi Óvoda
2. miesto: Patrik Žatko - MŠ Krátka
3. miesto: Sofia Maliňáková - MŠ Budulov

2. kategória - žiaci 1. stupňa ZŠ:

1. miesto: Diana Szepesi – ZŠ ČSA
2. miesto: skupinová práca - ZŠ a Gymnázium s VJM
3. miesto: Beatrix Filomela a Natália Trembecká - ZŠ Severná                                                         

3. kategória - žiaci 2. stupňa ZŠ a osemročného Gymnázia:

1. miesto: Petronela Bernárová - Gymnázium Štefana Moysesa
2. miesto: Kristína Zalacková - ZŠ Severná
3. miesto: Gabriela Rakacká - ZŠ ČSA

Kategória – špeciálne ceny:
Cena za kreativitu: Kristián Bendžák - Spojená škola
Cena poroty: Filip Rusnák - Gymnázium Štefana Moysesa
Cena za výtvarnú techniku: Alexander Hmilanský - Spojená škola