Vynášanie Moreny 21.marca 2016

Do dnešných čias sa nám zachoval obrad vynášania Moreny. Tento zvyk sa prvýkrát u nás spomína v 16. storočí. Hovorí o tom, že mládež na smrtnú nedeľu vynáša bábku zhotovenú z dvoch drevených palíc v tvare kríža na ktoré je namotaná slama. Túto bábku obliekali do sviatočného kroja, alebo svadobných šiat. Potom s ňou za spevu obchádzali dedinu a nakoniec ju z nej vyniesli. Za dedinou ju hodili z mosta do vody, alebo upálili vo vatre. Ľudia pritom verili že vynášajú smrť, zimu a tak privolávajú jar.

Tento rok sa do programu vynášania Moreny zapojili študenti Gymnázia Štefana v sprievode ženskej speváckej skupiny Živena a žiaci Základnej školy na Severnej ulici. Sprievod sa vybral k rieke Bodva spievajúc tradičné ľudové piesne. Zapálenú Morenu vhodil do rieky primátor mesta Slavomír Borovský a symbolicky sme tak 21. marca privítali jar v našom meste.