Úrad vlády SR 2016- Divadelný zážitok, predstavenie Mirandolina, ty drahá

V roku 2016 Úrad vlády SR v programe KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 2016 – podprogram 1.3 – podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby podporil projekt MsKS s názvom Divadelný zážitok sumou 1000 €. Dňa 26.6.2016 vrámci Moldavského festivalu kultúry a športu bolo zorganizované divadelné predstavenie divadla Thália – Mirandolina, ty drahá.