Tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami

Fond na podporu umenia podporil Mestskej knižnici v Moldave n/B v priebehu roka štyri tradičné remeselné tvorivé dielne - zdobenie vajíčok, pletenie košíkov, liatie sviečok a ozdobovanie medovníkov. Naša knižnica dostala podporu na štyri tradičné tvorivé dielne vo výške 1.500€.

 

Žiaci zo štyroch základných škôl, ktoré pôsobia v meste navštívili 22. a 23. marca 2018 mestskú knižnicu, aby si osvojili tradičné zdobenie vajíčok, ktoré im členka Združenia gemerských remeselníkov Magdolna Palencsárová predviedla. Od nej sme sa mohli dozvedieť, že veľkonočné vajíčka s Veľkou nocou ako cirkevným/kresťanským sviatkom sú v úzkom vzťahu. Podľa cirkevnej symboliky predstavujú z hrobu zmŕtvychvstalého Krista. Vajíčko už od praveku symbolizuje život a znovuzrodenie.

 

14. a 15. Júna 2018 si mohli osvojiť a vyskúšať pletenie košíkov , ktoré im predviedla členka Združenia priateľov tradícií Monika Smolnická