Tradičné zdobenie veľkonočných vajíčok

Fond na podporu umenia podporil Mestskej knižnici v priebehu roka štyri tradičné remeselné tvorivé dielne - zdobenie vajíčok, pletenie košíkov, liatie sviečok a ozdobovanie medovníkov.
Žiaci zo štyroch základných škôl, ktoré pôsobia v meste navštívili 6. a 7. apríla 2017 mestskú knižnicu, aby si osvojili tradičné zdobenie vajíčok, ktoré im členky Združenia gemerských remeselníkov predviedli – Magdolna Palencsár a jej dcéra. Od nich sme sa mohli dozvedieť, že veľkonočné vajíčka s Veľkou nocou ako cirkevným/kresťanským sviatkom sú v úzkom vzťahu. Podľa cirkevnej symboliky predstavujú z hrobu zmŕtvychvstalého Krista. Vajíčko už od praveku symbolizuje život a znovuzrodenie.
Naša knižnica dostala podporu na štyri tradičné tvorivé dielne vo výške 1.500€.
Deťmi pripravené výtvory budú vystavené v Mestskej knižnici od 10.-21. apríla 2017 a prezrieť si ich môžete každý pracovný deň od 9:00 do 17:00.