Tradičné stavanie mája 27.4.2018

Na Hlavnom námestí už stojí tradičný máj. Aj tento rok ho postavili žiaci zo Strednej odbornej školy v Moldave nad Bodvou.

Kedysi mládenci stavali máje slobodným dievčatám ako prejav lásky. V Moldave sa táto tradícia zachováva symbolicky a to prostredníctvom jedného spoločného mája pre celé mesto. Stavanie mája na Hlavnom námestí sprevádzal program, v ktorom vystúpili žiaci zo Základnej školy na ulici Československej armády a zo Spojenej cirkevnej školy Sáry Salkaházi. Mestské kultúrne stredisko ako hlavný organizátor sa snaží tradíciu stavania spoločného mája udržať pri živote v spolupráci so Strednou odbornou školou.

Mládenci zo Strednej odbornej školy v závere programu vztýčili máj vyzdobený farebnými stuhami na poctu všetkým moldavským ženám ako výraz úcty a tiež ako symbol najkrajšieho mesiaca v roku.