Terra Incognita 2016- Po stopách kráľa vín

Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita vyhlásil dotačnú výzvu na projekty realizované v roku 2016 nazvanú Po stopách osobností Košického kraja. Aj v tejto výzve bolo poskytnutie pomoci zamerané na posilnenie duchovných a kultúrnych hodnôt, tentoraz prostredníctvom rozvoja zážitkovej turistiky a vytvorením udržateľnej ponuky produktov kultúrneho cestovného ruchu. Výzva sa sústreďuje na históriu kraja a jeho osobnosti, a podporuje tvorbu produktov, ktoré približujú osobnosti kraja s vplyvom na dejiny Slovenska a Európy.
Cieľom tejto výzvy bolo predstaviť známe osobnosti, ktoré sa narodili, žili, pôsobili alebo v súčasnosti žijú a pôsobia v Košickom kraji a pritiahnuť pozornosť návštevníkov na miesta s nimi späté.
 
Mestskému kultúrnemu stredisku sa vďaka podporenému projektu Terra Incognita ,,Po stopách kráľa vín,, podarilo zveľadiť Múzeum vín Máté Laczkó Szepsiho. Vo vínnej pivnici pribudlo v hodnote 2871 euro- nové osvetlenie, magnetky, informačné brožúry a tabule pre návštevníkov , z ktorých sa dozvedia poznatky o pivničných priestoroch na území mesta a o histórii tokajského samorodého vína. Na slávnostnom otvorení pivnice dňa 24.6.2016 sa zúčastnila aj vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja PhDr. Jana Kovácsová.