Tanečno pohybové štúdio Focus

 

TPŠ  Focus pri MsKS Moldava n/B od roku 1997 reprezentuje mesto Moldava n/B na rôznych tanečných súťažiach a vystúpeniach. Od roku 1998 je členom Slovenského tanečného zväzu.TPŠ Focus je klub združujúci záujemcov o rekreačné a súťažné formy tanca. Jeho hlavnou úlohou je podporovať všestranný rozvoj všetkých foriem súťažného tanca a reprezentovať náš región a hlavne mesto Moldava n/B na tanečných súťažiach a podporovať tanečný šport v Moldave n/B a v okolí. Členom klubu môže byť každý, kto súhlasí s organizačnou formou tréningu a zaplatí stanovený členský poplatok. Klub od 1.januára 2004 funguje ako občianske /záujmové/ združenie. Sídlom klubu je Moldava n/B Hlavná 58. Táto forma nám dáva možnosť vylepšiť finančnú situáciu v klube. Naši sympatizanti, sponzori môžu našu snahu, náš tanečný šport podporovať. Finančné dary sú využité predovšetkým na výkonnostný rast tanečných párov /sústredenia, individuálne tréningy, tanečné šaty a topánky/. Vedúcim klubu je Peter T. Kovács diplomovaný učiteľ tanca. Klub tanečného športu navštevujú hlavne žiaci zo základných škôl Moldava n/B  alebo absolventi stredných škôl bývajúci v Moldave n/B. Počas existencie klubu klub navštevovali stovky tanečníkov. Mnohí tanečníci, ktorí u nás začínali tancovať, dosiahli vynikajúce výsledky: Zsolt Lükő piaty na majstrovstvách Slovenska a vicemajster Portugalska, Bianka Terneiová – Patrik Lőrinc  šiesty na MS, Štefan Tóth – Lucia Dobócziová  majstri Slovenska v r. 2014. Momentálne naše tanečné páry tancujú v kat. D a C  kde dosahujú vynikajúce výsledky. Tanečné tréningy prebiehajú vo veľkej sále MsKS v Moldave n/B.