Sviatočné zapálenie 1.adventnej sviečky 27.11.2016

V nedeľu 27. novembra  2016 na Hlavnom námestí zapálili primátor mesta Slavomír Borovský so svojou manželkou Zuzanou Borovskou 1. sviečku na spoločnom adventnom venci. Program na Hlavnom námestí aj napriek daždivému počasiu zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko. Vystúpil v ňom ženský spevácky súbor Asszonykórus. Adventný veniec posvätil dekan rímskokatolíckej farnosti Mons. Gábor Bertalan