Svetový deň zdravej výživy

Mestské kultúrne stredisko pripravilo v rámci medzinárodného dňa zdravej výživy prekvapenie pre všetky deti v miestnych školách a škôlkach. Svetový deň zdravej výživy si pripomíname 16. októbra. na základe rozhodnutia konferencie OSN: je to výročný deň, keď bola v roku 1945 založená Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo. Zaujímavú akciu v Moldave zorganizovalo pre školy a škôlky Mestské kultúrne stredisko. Jeho zamestnanci ponúkali počas tohto dňa žiakom symbolické jablko. Október je v znamení výživy a zdravia nielen u nás, ale aj v iných krajinách. K tejto príležitosti sa koná veľa zaujímavých akcií, stretnutí, prednášok o zdravej výžive, zdravom životnom štýle, o význame pohybu pre zdravie. Súčasťou týchto akcií sú často ochutnávky a prezentácie jedál a nápojov. Deti vytvárajú na hodinách plagáty a iné výtvory s tematikou výživy, zoznamujú sa tak s potravinovou pyramídou, so zásadami zdravej výživy a s ukážkami vhodných jedálnych lístkov i zdravých a nezdravých potravín.