Stavanie mája 2.5.2017

Tradícia stavania májov sa v súčasnosti vracia do dedín, miest a mestečiek Slovenska. Výnimkou nie je ani Moldava. Aj tento rok sa nad mestom hrdo týči májová breza. Na Hlavnom námestí privítala 2. mája divákov a občanov mesta krátkym príhovorom riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Adriana Szilágyiová. Kultúrnym programom sa predstavili deti z cirkevnej materskej školy Sáry Salkaházi a žiaci Základnej školy na ulici Československej armády. Na podujatí prvý krát vystúpil novozaložený detský folklórny súbor Pántľika fungujúci pri Základnej škole s piesňami z Abova. Mládenci zo Strednej odbornej školy v závere programu vztýčili brezu vyzdobenú farebnými stuhami na poctu všetkým moldavským ženám ako výraz úcty a tiež ako symbol najkrajšieho mesiaca v roku.