Stavanie mája 2.5.2016

Od pondelka stojí na Hlavnom námestí tradičný máj. Pre všetky ženy v meste ho postavili žiaci Strednej odbornej školy. Kedysi mládenci stavali máje slobodným dievčatám ako prejav lásky. V Moldave sa táto tradícia zachováva symbolicky a to prostredníctvom jedného spoločného mája pre celé mesto. Stavanie vyzdobenej brezy na Hlavnom námestí sprevádzal program, v ktorom vystúpili žiaci Základnej školy na ulici Československej armády a deti z Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Mestské kultúrne stredisko ako hlavný organizátor sa snaží tradíciu stavania spoločného mája udržať pri živote už dlhé roky. Mládenci zo Strednej odbornej školy v závere programu vztýčili brezu vyzdobenú farebnými stuhami na poctu všetkým moldavským ženám ako výraz úcty a tiež ako symbol najkrajšieho mesiaca v roku.