Stavanie Mája

Hlavné námestie skrášľuje tradičný máj

Tradičné stavanie mája pripravilo vo štvrtok (30. apríla) Mestské kultúrne stredisko v spolupráci so Strednou odbornou školou. V programe vystúpili deti z Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským a žiaci Základnej školy na ulici ČSA. Podujatie otvorila riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Adriana Szilágyiová, prítomným sa prihovoril primátor mesta Slavomír Borovský a riaditeľ Strednej odbornej školy István Štefan. Chlapci zo Strednej odbornej školy spoločne postavili brezu - symbol jari a lásky - vyzdobenú stuhami na počesť všetkých žien v meste.

 

Podujatie: