Spoločné zapálenie 1.adventnej sviece 2.12.2018

Hlavné námestie už zdobí adventný veniec a vianočný strom. Krásne vysvietená je aj budova Mestského úradu. 2. decembra 2018, počas prvej adventnej nedele, sa uskutočnilo zapálenie prvej sviečky primátorom mesta Slavomírom Borovským v sprievode s jeho pani manželkou Zuzanou Borovskou. V programe, ktorý pripravilo Mestské kultúrne stredisko, vystúpili ženské spevácke súbory Živena a Asszonykórus. Adventný veniec posvätil dekan rímskokatolíckej farnosti Mons. Gábor Bertalan a pri zapálení sviečky bol prítomný aj správca reformovanej farnosti, Sándor Molnár.,