Spevácky zbor klubu dôchodcov Bodva

Klub bol založený v roku 1961. Spevokol v začiatkoch viedol Vajko František, ktorého v roku 1978 vystriedal Vajda Alexander. Na husliach sprevádzal spevokol Nyiri Vojtech až do roku 1991. Od roku 1991 do roku 2015 viedla spevokol Rozália Kötelesová. Od roku 2015 vedie spevokol Kasašová Katarína. Získané vyznamenania obdržali na viacerých vystúpeniach. V roku 1990 boli pozvaní do Bratislavy, kde získali druhé miesto. Pozvanie prijali aj do Kysaku, kde sa im pán primátor poďakoval za vystúpenie a obdržali od pani Považanovej diplom a krásny obraz dómu sv. Alžbety. Často ich pozývali na vystúpenia do Maďarskej republiky do mesta Encs, na Moldavských dňoch a počas rôznych podujatí v Penzióne Bodva. Spevokol pravidelne nacvičuje každý utorok nové ľudové piesne a svojimi piesňami obohacujú podujatia v klube dôchodcov – napr. oslavy jubilantov, varenie gulášu, prednášky, posedenia pri čaji a pod