Romantizmus

Dňa 31.3.2015 sa o 17 00 hod. rozoznela sála MsKS tónmi skladateľov romantizmu.
Žiaci a pedagógovia ZUŠ Moldava nad Bodvou pripravili program, ktorý priniesol trochu iný pohľad na umenie romantizmu. Žiaci literárno-dramatického odboru Martina Janičková, Michaela Hudáková a Ruth Borovská, pod vedením Mgr. Františky Fehérovej zahral vtipné, ale aj poučné scénky s perličkami o známych osobnostiach z tohto obdobia. Poslúžil im k tomu ožitý obraz z galérie od Eugena Delacroix „Sloboda vedie ľud na barikády“. Súčasťou scény bola premietacia plocha, na ktorej sa vo video slučke objavovali tie najvýznamnejšie osobnosti, stavby a výtvarné diela romantizmu. Skladby nezazneli len v obvyklom prevedení, ale aj v úplne netradičnej inštrumentácii o ktorú sa postarali pedagógovia. Na záver vystúpil Art Orchestra s tromi snáď najznámejšími skladbami tohto obdobia. Scénu pripravili žiaci výtvarného odboru spolu s uč. Vierou Nagyovou.

Program bol v doobedňajších hodinách uvedený aj ako výchovný koncert pre žiakov druhého stupňa ZŠ.