Prerušenie distribúcie elektriny-porucha vysokého napätia