Prehliadka netradičných zoskupení

Prehliadka netradičných zoskupení "Moldava 2015"

Pozvánku na prehliadku Netradičných zoskupení, ktorá sa konala 5. júna 2015 pred budovou našej základnej umeleckej školy prijali nielen rodičia žiakov, ale aj spolužiaci, kamaráti, kolegovia z okolitých škôl a vypočuť si účastníkov prehliadky prišli aj náhodní okoloidúci mesta. Žiaci sa predstavili nie tak, ako by očakávali niektorí diváci, ale práve naopak, predstavili sa v rôznych žánroch, ako muzikálový spev, rock, pop, ľudová hudba. Prehliadky sa zúčastnili súbory, zoskupenia v rôznom obsadení. Speváci, tanečníci, cimbalistka a bubeníci pod vedením Imiho Nagya, ktorí celú udalosť otvorili. Ako posledné číslo prehliadky zaznela známa melódia populárnej skupiny ABBA, ktorú interpretoval detský spevácky zbor ZVONKY zo ZŠ ČSA 15 za doprovodu komorného orchestra - Art Orchestra pod umeleckým vedením uč. Renaty Tóthovej za spolupráce kapely BAD ROMANCE. Zazneli tu však aj iné známe melódie upravené v modernom štýle: Osudová symfónia L.v Beethovena, či Turecký pochod od W.A. Mozarta v rockovom štýle netradične v sólo produkcii elektrickej gitary a asi s najväčším nadšením si violončelisti orchestra zahrali The Final Countdown od známej skupiny Europe. Celú prehliadku netradičných zoskupení moderovali s dávkou rutiny žiačky literárno-dramatického odboru Martina Janičková a Ruth Borovská, ktoré spestrili priebeh podujatia svojimi vstupmi. Výkony žiakov a ich interpretáciu skladieb odmenili diváci bohatým potleskom a gratuláciami.
Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry slovenskej republiky, Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Vďaka tomu mohlo byť podujatie profesionálne ozvučené firmou TOLFI, čo prispelo k vysokej kvalite podujatia. Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou sa postaralo o organizačnú, technickú a morálnu podporu.