Pozvánka na výročnú členskú schôdzu / Slovenský zväz zdravotne postihnutých