Pozvánka na divadelné predstavenie v divadle Thália - Denné centrum