Popoludnie pre skôr narodených

V utorok 24. novembra 2015 sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska uskutočnilo tradičné popoludnie plné zábavy pre dôchodcov.
Podujatie poctil svojou prítomnosťou aj primátor mesta Slavomír Borovský, ktorý vyslovil poďakovanie seniorom za ich doterajšiu prácu pre spoločnosť a poprial im veľa zdravia do ďalších rokov. V programe vystúpili ženský spevácky súbor Živena, Asszonykórus a zmiešaný zbor Bodva. Dôchodcovia na chvíľu zabudli na svoj vek a pustili sa do tanca. Dobrá nálada vo veľkej sále prevládala od prvej chvíle.