Pietny akt kladenia vencov k pamätníku SNP 30.8.2018

Pri príležitosti 74. výročia Slovenského národného povstania sa vo štvrtok 30. Augusta 2018 uskutočnil v parku pred Gymnáziom Štefana Moysesa pietny akt kladenia vencov k pamätnej tabuli padlých vojakov 4. ukrajinského frontu, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny v roku 1945. Akt kladenia vencov otvoril program ženskej speváckej skupiny Živena. Hrdinom SNP vzdali hold primátor mesta Slavomír Borovský, riaditelia viacerých škôl pôsobiacich v meste a riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Adriana Szilágyiová, ktorá vo svojej slávnostnej reči hovorila o histórii, ktorá ovplyvnila život celého národa. Primátor vo svojom prejave vyzdvihol dôležitosť pripomenutia si povstania a skutočnosť, že sloboda je výsledkom neúnavného úsilia našich predkov. Centrom SNP sa stala Banská Bystrica, nemecké vojská však v noci z 27. na 28. októbra 1944 porazili povstalcov. Tí prešli na partizánsky spôsob boja a pokračovali v ňom až do oslobodenia našej vlasti v roku 1945. Viacerí účastníci pietneho aktu kladenia vencov si výročie povstania pripomenuli z osobných dôvodov.