Partneri

Podporujú nás:

Samospráva mesta Moldavy nad Bodvou a Mestské zastupiteľstvo

Spolupracujú s nami:
ZŠ ČSA
ZŠ Severná
ZŠ a Gymnázium s vyuč. jaz. maď.
Gymnázium Štefana Moysesa
Stredná odborná škola
Špeciálna základná škola
Základná umelecká škola
Centrum voľného času
Materské školy
Tradičné cirkvi
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
MO Matice slovenskej
ZO CSEMADOK
OV CSEMADOK
Klub dôchodcov
Mestská televízia
Mestské bytové hospodárstvo
Mestská polícia
Združenie BODVA
Športcentrum Aréna