Oslava 30. výročia spojenia Budulova s Moldavou n/B

Pred tridsiatimi rokmi Okresný národný výbor rozhodol o spojení Budulova s mestom Moldava. Pri príležitosti okrúhleho výročia zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko a nezisková organizácia Voda a život oslavu pri budulovských rybníkoch. V sobotu 30. apríla 2016 ožil areál budulovských rybníkov pestrým programom. Na pódiu sa v úvode podujatia predstavili žiaci miestnych materských, základných a stredných škôl. Obyvatelia mestskej časti si pripomínali udalosti, ktoré spojenie Budulova s Moldavou sprevádzali pri dobrom jedle a pri priateľských rozhovoroch. Budulovčanov viažu k 1. januáru 1986 rôzne spomienky. O zlúčení obce s mestom nemajú všetci obyvatelia zhodný názor. Podujatie sprevádzalo množstvo atrakcií. Návštevníci sa mohli na svet pozerať z konského chrbta, vyskúšať si jumping či vychutnávať si program napríklad počas člnkovania sa na rybníku. Tí šikovnejší si mohli vlastnoručne vyrobiť košík. O zábavu sa postarali interpreti z Maďarska. Okolím sa šírila stredoveká hudba, ktorú neskôr vystriedala populárna muzika. Vyvrcholením podujatia bolo zapálenie vatry, ktorá má byť symbolom súdržnosti Budulova s Moldavou.