Oslava 15. výročia ženského speváckeho zboru Búzakalász 23.4.2016

V roku 2OO1 sa spojilo 12 nadšených žien a založili ženský spevácky zbor. Nazvali ho: Búzakalász – Pšeničný klas. Aj pred nežnou revolúciou bol v Budulove spevácky zbor, ktorý fungoval ako spevácky zbor pri roľníckom družstve. Žiaľ po revolúcií sa družstvo rozpadlo a s ním aj spevokol. Do založenia Búzakalász nebol žiadny zbor v obci, ktorý by naplnil túto potrebu. Podobný záujem a radosť zo spoločenského života spojila ženy a už 15 rokov spievajú, fungujú spolu. Zbor vedie od začiatkov Eva Weiszerová závideniahodným, mladistvým elánom. Po niekoľkoročnom nacvičovaní sa predstavili aj na folklórnej súťaži Bíborpiros szép rózsa, odkiaľ sa viackrát vrátili s krásnymi výsledkami. Na jubilejnej slávnosti v budulovskom kultúrnom dome viacero pozvaných hostí im ďakovalo za ich prácu, a gratulovalo za dosiahnuté pekné výsledky. Pozvané boli aj spevácke súbory z okolia, ktoré sa im za to odvďačili s krátkym programom. Medzi spevokolmi je veľmi dobrá spolupráca, ktorá bola viditeľná aj na podujatí. Vďaka pravidelnému nacvičovaniu a húževnatej práci sa Búzakalász stal neoddeliteľnou súčasťou obecnej komunity. Je stálym účinkujúcim pamätných udalostí a slávností. Búzakalász je svedectvom toho, že spev a hudba má obrovskú silu v budovaní komunity.