Október - mesiac úcty k starším 30.10.2017

Dňa 30. októbra 2017 sa usporiadal v Mestskom kultúrnom stredisku ples seniorov pod heslom „Svet nie je len pre dvadsaťročných!“.
Z pomedzi mesiacov je október mesiacom úcty k starším. V rámci tohto sa v našom meste usporiadal tohtoročný ples seniorov, kde sa zišlo viac ako 130 hostí, aby sa spolu zabavili, zatancovali a zaspievali, veď odreagovanie je potrebné pre každého. Program večera spestrili vystúpenia Živeny, Ženského zboru, speváckeho zboru, ktorý funguje pri klube dôchodcov a tanečníci z tanečno-pohybového štúdia FOCUS.  Do tanca hrala skupina Classic.