Október- mesiac úcty k starším 29.10.2018

Dňa 29. októbra 2018 sa usporiadal v Mestskom kultúrnom stredisku ples seniorov pod heslom „Svet nie je len pre dvadsaťročných!“.
Z pomedzi mesiacov je október mesiacom úcty k starším. V rámci tohto sa v našom meste usporiadal tohtoročný ples seniorov, kde sa zišlo viac ako 100 hostí, aby sa spolu zabavili, zatancovali a zaspievali, veď odreagovanie je potrebné pre každého. Program večera spestrili vystúpenie ŽSS Živeny, , speváckeho zboru, ktorý funguje pri klube dôchodcov a deti z MŠ Severná- Vesesál zebra.  Do tanca hrala skupina Classic.