Október - mesiac úcty k starším 11.10.2016

Dňa 11. októbra 2016 sa usporiadal v Mestskom kultúrnom stredisku ples seniorov pod heslom „Svet nie je len pre dvadsaťročných!“.
Z pomedzi mesiacov je október mesiacom úcty k starším. V rámci tohto sa v našom meste usporiadal tohtoročný ples seniorov, kde sa zišlo viac ako 150 hostí, aby sa spolu zabavili, zatancovali a zaspievali, veď odreagovanie je potrebné pre každého. Program večera spestrili vystúpenia Živeny, Ženského zboru, ako aj speváckeho zboru, ktorý funguje pri klube dôchodcov.  Do tanca hrala skupina Classic.