Oceňovanie úspešných žiakov a študentov mesta Moldava n/B

O tom, že v Moldave máme veľa šikovných a bystrých detí svedčilo množstvo úspechov v školských, okresných alebo krajských kolách rôznych súťaží. Školáci s výbornými výsledkami boli za svoje snaženie odmenení mestom na slávnostnom oceňovaní v pondelok 6. júna 2016. Slávnostné odovzdávanie plakiet žiakom a študentom všetkých škôl na území mesta sa uskutočnilo vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska. Podujatie sa začalo kultúrnym programom. Mesto v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom sa rozhodlo pokračovať v tradícii Centra voľného času Cvrček. Deň úspešných detí nadobudol slávnostnejší ráz. Ceny úspešným žiakom a študentom odovzdali primátor Slavomír Borovský, prednostka Mestského úradu Klára Vranaiová a riaditeľka kultúrneho strediska Adriana Szilágyiová. Paleta dosiahnutých úspechov bola naozaj pestrá. Od vynikajúcich výsledkov na vedomostných súťažiach až po cenné umelecké výkony.