Mierový beh

Peace Run 2015 (Mierový beh) je najdlhší štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorý prebieha cez viac ako 140 krajín sveta. Jeho poslaním je prekonávať kultúrne a náboženské hranice medzi jednotlivými národmi, ľuďmi alebo hranice v nás samých. Toto symbolizuje Mierová pochodeň putujúca z krajiny do krajiny, od človeka k človeku, od srdca k srdcu. Medzinárodný tím bežcov ju nesie a odovzdáva všetkým, ktorí sa chcú k tejto myšlienke pripojiť.

Dňa 10.6.2015 prebehli bežci s pochodňou aj našim mestom Moldava nad Bodvou a zastavili sa na Hlavnom námestí, kde ich už čakali žiaci základných škôl a všetci sympatizanti tejto myšlienky. Všetci prítomní mali možnosť mierovú pochodeň na chvíľu podržať a vložiť do nej svoje želanie pre ostatných.

Podujatie: