Kováčska vyhňa

Etnografické múzeum s kováčskou vyhňou - Kováčska vyhňa je národnou kultúrnou pamiatkou s vysunutou expozíciou náradia a náčinia z  Technického múzea v Košiciach. 
Stála expozícia z dejín mesta, remesiel a poľnohospodárskeho náradia.

Sídlo: Hlavná 58, 045 01 Moldava nad Bodvou
Kontakt: +421 55 460 21 73
Zodpovedný: Remák Béla-správca múzea 
Otváracie hodiny: na požiadanie sprievodca s výkladom  na základe telefonického dohovoru