Hlásenia v mestskom rozhlase

Výpredaj topánok- predajňa TEXTIL-OBUV Hlavná 2

Orez konárov v blízkosti elektrického vedenia

Dočasné premiestnenie autobusovej zastávky

Muštáreň Jablonov - predaj sliviek

SPP zápisy termínov na kontrolu únikov plynu

Výstraha pred vznikom požiarov

Muštáreň Jablonov

Stránky

Odoberať MsKS Moldava nad Bodvou - Hlásenia v mestskom rozhlase