Historické riadky dokumentov

Výstava Historické riadky dokumentov

Pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky Moldavy usporiadala moldavská organizácia Csemadoku v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom výstavu historických momentov mesta. 24. júna bola v F-klube otvorená výstava pod názvom Historické riadky dokumentov. Túto výstavu otvoril jeden zo zberateľov vystavených historických materiálov, Ing. Köteles László, poslanec MZ. Následne históriu vystavených obrázkov a dokumentov predstavil Peter Halász. Pri zozbieraní a spracovaní materiálov výstavy sa zúčastnili aj Peter Halász starší aj mladší, ako aj Jozef Džubák. Na otvorení výstavy zazneli piesne v podaní speváckeho zboru klubu dôchodcov.

Vystavený materiál, ako sa vyjadrili organizátori, sú iba akési hrozienka z histórie nášho mesta. Veď naše mesto má takú bohatú a rozvetvenú minulosť, že jej prestavenie by vyžadovalo dlhší proces. Návštevníci si môžu pozrieť historický vývoj názvu a erbu nášho mesta, zmenu vzhľadu mesta, firemné tabule jednotlivých cechov, ktoré fungovali v našom meste, ako aj vzhľad mestských pečatí a môžu sa oboznámiť aj s tým prekvapivým faktom, že počas histórie si svoje meno obohatilo o meno mesta viac, než 40 osôb. To naznačuje, že naše mesto zastávalo veľmi dôležité miesto v povedomí ľudí.

Výstava je sprístupnená pre širokú verejnosť počas celého mesiaca Júl. Organizátori dúfajú, že táto výstava prispeje k zvýšeniu povedomia obyvateľov nášho mesta a k upevneniu ich koreňov.