Fond na podporu umenia 2018- Tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami

Fond na podporu umenia podporil Mestskej knižnici v Moldave n/B v priebehu roka štyri tradičné remeselné tvorivé dielne - zdobenie vajíčok, pletenie košíkov, liatie sviečok a ozdobovanie medovníkov. Naša knižnica dostala podporu na štyri tradičné tvorivé dielne vo výške 1.500€.

Žiaci zo štyroch základných škôl, ktoré pôsobia v meste navštívili 22. a 23. marca 2018 mestskú knižnicu, aby si osvojili tradičné zdobenie vajíčok, ktoré im členka Združenia gemerských remeselníkov Magdolna Palencsárová predviedla. Od nej sme sa mohli dozvedieť, že veľkonočné vajíčka s Veľkou nocou ako cirkevným/kresťanským sviatkom sú v úzkom vzťahu. Podľa cirkevnej symboliky predstavujú z hrobu zmŕtvychvstalého Krista. Vajíčko už od praveku symbolizuje život a znovuzrodenie.

14. a 15. Júna 2018 si mohli osvojiť a vyskúšať pletenie košíkov , ktoré im predviedla členka Združenia priateľov tradícií Monika Smolnická.

23. a 24. októbra 2018 sa  uskutočnili ďalšie tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami v Mestskej knižnici v Moldave nad Bodvou. S členom zo Združenia gemerských remeselníkov - pánom Vojtechom Rigóm si žiaci všetkých štyroch základných škôl z Moldavy vlastnoručne vyrobili sviečky z vosku. Deťmi vytvorené sviečky budú vystavené v Mestskej knižnici od 25. októbra do 9. novembra 2018.

V našej knižnici sa v dňoch 4. a 5. decembra 2018 už po štvrtýkrát v tomto roku zrealizovali tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami. Vďaka podpore z Fondu na podporu umenia a s pomocou Eriky Vranaiovej zo Združenia priateľov tradícií  si žiaci zo štyroch základných škôl pôsobiacich v Moldave nad Bodvou vyskúšali výrobu a zdobenie medovníkov : cesto sme prv zamiesili, neskôr vykrojili, piekli a zdobili. Deťmi pripravené medovníky sú vystavené v priestoroch knižnice od 6. do 18. decembra 2018.