Fond na podporu umenia 2018 - Akvizícia knižníc

Nové knihy v knižnici!!!
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2018 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 2 500€. Z prvej časti nakúpené knihy sa dostali do rúk čitateľom v novembri 2018. Z prvej časti dotácie knižnica nakúpila 109  kusov slovenskej a 25 kusov maďarskej literatúry. V marci vďaka druhej polovici príspevku z FPU mestská knižnica doplnila svoj knižničný fond o 97 kusov slovenských a 33 kusov maďarských titulov. Knižničný fond sa tak rozrástol celkovo o 264 prírastkov novej odbornej a krásnej literatúry pre deti a dospelých.
Čitatelia si nové knihy budú môcť vypožičať od 1.4.2019.