Fond na podporu umenia 2017- Vrátiť knihu do rúk ľuďom

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2017 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 2 800€. Z prvej časti nakúpené knihy sa dostali do rúk čitateľom v novembri 2017. Z prvej časti dotácie knižnica nakúpila 131 kusov slovenskej a 29 kusov maďarskej literatúry. V marci vďaka druhej polovici príspevku z FPU mestská knižnica doplnila svoj knižničný fond o 119 kusov slovenských a 31 kusov maďarských titulov. Knižničný fond sa tak rozrástol celkovo o 310 prírastkov novej odbornej a krásnej literatúry pre deti a dospelých.