Fond na podporu umenia 2017- Modernizácia interiérového vybavenia

Fond na podporu umenia podporil v roku 2017 projekt mestskej knižnice s názvom „Modernizácia interiérového vybavenia“ v hodnote 1 500 €. Cieľom projektu bolo získať finančné prostriedky na obstaranie skladacích stoličiek a výrobu skladacích stolov. V marci 2018 sa interiér knižnice rozrástol o 30 kusov stoličiek a 30 kusov stolov. Tento nábytok bude využívaní čitateľmi počas rôznych besied a tvorivých dielní, ktoré sa realizujú v knižnici. Poskytnutou dotáciou sa zatraktívnili priestory knižnice a v súčasnosti je príprava priestoru a rozmiestnenie stolov na podujatia menej náročné. Skladacie stoly boli vyrobené tak, aby sa v súlade s charakterom podujatia mohli využívať samostatne alebo aby sa podľa potreby jednoduchým prisunutím stolov vytvoril väčší stôl, ktorý sa využije napríklad pri dielňach ak žiaci majú pracovať v skupinách. Knižnica sa aj vďaka tejto podpore priblížila k modernejšiemu nábytkovému vybaveniu a zvýšeniu komfortu návštevníkov.