Fond na podporu umenia 2016- Zatraktívnenie knižničného fondu

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2016 projekt Mestskej knižnice v Moldave nad Bodvou finančnými prostriedkami vo výške 2 800€. Z prvej časti sa nakúpené knihy dostali do rúk čitateľom v januári 2017, k druhej časti nových kníh mali návštevníci prístup v polovici marca 2017. Z prvej časti dotácie knižnica nakúpila 128 kusov slovenskej a 29 kusov maďarskej literatúry. V marci 2017 vďaka druhej polovici príspevku z FPU mestská knižnica doplnila svoj knižničný fond o 119 kusov slovenských a 29 kusov maďarských titulov. Knižničný fond sa tak rozrástol celkovo o 305 prírastkov novej odbornej a krásnej literatúry pre deti a dospelých.