FOLKLORIKA 8.9.2018

V sobotu 8. Septembra 2018 sa v areáli amfiteátra uskutočnila folklórna slávnosť Folklorika. Celým okolím zneli vďaka domácim a hosťujúcim ľudovoumeleckým súborom tradičné piesne z rôznych regiónov. Pre návštevníkov folklórneho podujatia si organizátori aj tento rok pripravili pestrý program. Domáce a hosťujúce súbory a skupiny ponúkli to najlepšie zo svojich repertoárov. Dramaturgia tohtoročného programu bola zameraná na posilnenie regionálnej kultúrnej identity, ale aj na kultúru národnostných menšín. Program otvorilo vystúpenie sólových speváčok Mileny Nográdi a Eriky Švedovej. Medzi účinkujúcimi nechýbali domáce súbory ako ženský spevácky zbor Živena s akordeonistom Petrom Ďurim Tomkom, Asszonykórus, detský folklórny súbor Pántľika či Búzakalász z Budulova. Publikum potešila aj ženská spevácka skupina Cserepszín z Mokraniec. Mohutné mužské hlasy Košickych špivakov zneli celým areálom amfiteátra. Z maďarského Büskzentkeresztu zavítala do Moldavy spevácka skupina Horenka a folklórny súbor Agyagbanda. Súbory uchovávajú slovenský jazyk v maďarskom regióne prostredníctvom piesní. Folklór nie je len o speve, ale aj o tanci a ten prišiel predviesť vynikajúci tanečník Marek Rudňanský. Talentovaní folkloristi v nádherných krojoch s vynikajúcou choreografiou. Aj takto by sa dal charakterizovať súbor Abovčan z Čane, ktorý v hlavnom bode programu s hosťujúcimi členmi z iných súborov predviedol typickú abovskú svadbu. Folklorika je už tretí rok sviatkom ľudového umenia v našom meste a jeho cieľom je medzi inými aj popularizácia folklóru medzi mladými ľuďmi. Abovčan z Čane by svoje rady rád rozšíril o nových členov a rád ich uvíta aj z Moldavy a okolia. Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s miestnymi súbormi usporiadali podujatie aj vďaka finančnej podpore, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. V Moldave sa po celý rok organizuje viac slávností, ktoré sú ukážkou ľudovej hudby, tanca či umenia a spomienkou na tradície, zvyky a obyčaje nášho regiónu. Folklorika je však azda najpestrejším folklórnym podujatím spomedzi nich a aj to je jeden z dôvodov na realizáciu jej štvrtého ročníka