Festival vín a vinobrania+súťaž vo výrobe klobás 8.10.2016

Oslava vína sa začala kladením vencov k soche Máté Laczkó Szepsiho. Práve táto historická osobnosť sa preslávila objavom spôsobu prípravy tokajského samorodého vína. Na ceremónii sa zúčastnil primátor mesta Slavomír Borovský. Podujatie poctili svojou prítomnosťou a veniec k pamätníku položili aj prednostka Mestského úradu Klára Vranaiová, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Adriana Szilágyiová, riaditeľka Základnej školy na Severnej ulici Helena Dubinská a riaditeľka Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Andrea Papp. V závere ceremoniálu vyjadrili svoju poctu rytieri vína. Dá sa skonštatovať, že sa na kladení vencov zúčastnilo málo zástupcov rôznych organizácií či inštitúcií. Neskôr v areáli amfiteátra čakal na účastníkov bohatý program v podobe vystúpení domácich súborov. Návštevníci mohli ochutnať rôzne druhy vín od domácich vinárov. Na podujatí súperilo 6 družstiev vo výrobe tej najchutnejšej klobásy v celom Údolí Bodvy. Odborná porota hodnotila okrem chuti aj vzhľad a spôsob prípravy mäsového pokrmu. Návštevníci si ochutnávku klobásy samozrejme nenechali ujsť.

Víťazmi tradičnej súťaže vo výrobe klobás sa stalo družstvo Tibora Molnára s beťármi, ktorí sa do podujatia zapojili po prvýkrát. Hlavnú úlohu predsa len zohrávali miestni vinári. Ponúkali svoje najchutnejšie vína a čerstvý mušt z tohtoročného vinobrania. Deti si pri stánku vinára Zoltána Dobosa mohli vlastnoručne vyrobiť čerstvý nápoj z hrozna, vyskúšať si mohli aj jazdu na segwai. Na podujatí si teda mohli prísť na svoje všetky vekové kategórie. Vrcholom programu Festivalu vína vinobrania bol koncert zábavnej skupiny Traky. V závere podujatia potešilo prítomných žrebovanie tomboly, ktorú pre nich pripravila jedna z miestnych cukrární.