Dr. Imre Csernus- prednáška 18.11.2016

Dňa 18. Novembra zavítal do Moldavy jeden z najznámejších psychiatrov Maďarska, doktor Imre Csernus, aby vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska uskutočnil prednášku spojenú s besedou. Csernus Imre ani tento krát neskrýval svoj strohý štýl. Vo svojej prednáške na tému vzťahov medzi partnermi neobchádzal obscénne, často vulgárne výrazy, ale predsa si získal obdiv obecenstva, ktoré už poznalo prednášajúceho a jeho prácu. Poukázal na najčastejšie problémy vzťahov medzi partnermi, na hlavné dôvody nedostatku sebavedomia a rozprával tiež o svojich skúsenostiach, ktoré získal v Celoštátnom psychiatrickom a neurologickom ústave. Ďalej definoval pojem dospelosti a poukázal na časté chyby rodičov.
„Ja to skôr vidím tak, hoci viem, že rodičia chcú pre svoje deti len to najlepšie, ale neberú do úvahy, že ich zabezpečia len materiálne, to im dáva len materiálnu bezpečnosť, a nie citovú stabilitu. Rodičia nepoznajú seba samého a nie sú si vedomí svojimi vlastnosťami. A ani s tým, že už od útleho veku takto ukazujú svojím deťom klamlivé veci a ani si to neuvedomujú, že deti si toto osvoja, ako keď mačiatko sa naučí od veľkej mačky. Takže ani nevie, čo sa vôbec naučí. V skutočnosti sa dieťa naučí strašne veľa klamlivých vecí od svojich dospelých rodičov, ktorí sa hrajú na dospelých, ale v skutočnosti nie sú nimi. “ Vyjadril aj svoj názor na dokonalý partnerský vzťah.
„Dokonalý partnerský vzťah sa môže vytvoriť len v daný deň, čiže teraz. Teda, pokiaľ ja sa viem teraz na druhého usmiať a viem, čo znamená milovať samého seba a na základe toho viem, že milujem toho druhého. Neopieram sa o druhého, viem, že ten druhý nikdy nebude mojím majetkom a preto nebudem mu rozkazovať a nebudem na neho žiarlivý. A poďakujem sa mu za ten moment, ktorý strávi so mnou. Pre mňa je toto dokonalý partnerský vzťah v rámci daného dňa, terajšia chvíľa.“ Z radov obecenstva už viacerí dobre poznali doktora Csernusa a jeho predstavenie v Moldave sa im veľmi páčilo.