Deň Zeme 22.4.2016

Deň Zeme má 46 rokov. Posolstvo je stále rovnaké – chrániť planétu pre ďalšie generácie. Aj mesto Moldava využilo 22. apríl na uctenie si Dňa Zeme organizovaním dobrovoľníckych aktivít zameraných na čistenie prírody, krajiny a verejných priestranstiev. Dobrovoľníci sa stretli, aby pomohli odbremeniť životné prostredie od množstva odpadkov a čiernych skládok. Pracovalo sa v lokalite pod kopcom, pri nábreží Bodvy ako aj v areáloch škôl. Tradičnou súčasťou akcie bol v Základnej škole na Severnej ulici zber papiera. Uskutočnili sa aj rôzne prednášky v mestskej knižnici. Žiaci Základnej školy na ulici Československej armády zorganizovali konferenciu. V spolupráci so Správou zelene a Mestským kultúrnym strediskom dobrovoľníci urobili kus dobrej práce. Na námestí Budovateľov a na kúpalisku sa vysadili okrasné stromčeky. Pôvodný vzhľad nadobudla kaplnka svätého Rócha. Hanlivé nápisy natreli žiaci cirkevnej školy farbou. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Téme sa budeme venovať aj v relácii Z nášho života.