Deň slovenskej kultúry

V utorok 26. októbra sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnil Deň slovenskej kultúry. Podujatie poctil svojou prítomnosťou aj primátor mesta Slavomír Borovský. Na pódiu vystúpili nielen žiaci miestnych škôl, ale aj hosťujúci súbor Košičan a ženská spevácka skupina Živena. Diváci mohli vidieť pestrý výber tradičných slovenských tancov a piesní. Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska chce klásť dôraz na pestovanie slovenskej kultúry v našom meste aj budúcnosti.