Deň maďarskej kultúry 20.1.2018

Oblastný výbor Csemadoku Košice-okolie so spoluorganizátormi: Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou, Základná organizácia Csemadoku v Moldave nad Bodvou, Obecný úrad a samospráva v Buzici, Základná organizácia Csemadoku v Buzici, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici, Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, košické Divadlo Thália a Mestský výbor Csemadok Košice spoločne zorganizovali spomienkovú slávnosť z príležitosti Dňa maďarskej kultúry v Buzici, Košiciach a v Moldave nad Bodvou.

V Moldave v sobotu popoludní vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska vystúpil z príležitosti Dňa maďarskej kultúry Detský folklórny súbor Csali, ktorý sa v roku 2016 stal víťazom súťaže ľudovej hudby a ľudových tancov ,,Fölszállott a páva´´ v kategórii tanečná skupina. Slávnostný príhovor predniesol Attila Haraszti, generálny konzul Maďarska v Košiciach, ako hlavný garant podujatia. Na podujatí sa zúčastnil aj Slavomír Borovský, primátor mesta Moldava nad Bodvou so svojou pani manželkou, István Zachariáš, podpredseda Oblastného výboru Csemadoku Košice-okolie a ďalší členovia Oblastného výboru, starostovia viacerých obcí z údolia Bodvy, vedúci miestnych aj okolitých inštitúcií a zástupcovia historických cirkví. V programe vystúpili András Demko, rozprávač rozprávok z Veľkej Idy, Ženská spevácka skupina Cserepszín z Mokraniec a Spevácky súbor z Čečejoviec. Počas slávnosti sa odovzdali aj ocenenia za zachovávanie maďarskej kultúry. Cenu získali Ilona Fekete, vedúca Ženskej speváckej skupiny Cserepszín a Mária Šoír, vedúca Speváckej skupiny z Čečejoviec. Hostiteľom a moderátorom slávnostného večera bol Csaba Bartók.