Deň maďarskej kultúry

Deň maďarskej kultúry 22. január oslavujeme od roku 1989. Pred 193 rokmi v tento deň ukončil text maďarskej hymny, modlitbu národa Ferenc Kölcsey na svojom statku v Szatmárcseke. Z tejto príležitosti zorganizovala miestna organizácia Csemadoku v spolupráci s Mestským  kultúrnym strediskom vo štvrtok 21. januára 2016 vo veľkej sále podujatie s názvom Deň maďarskej kultúry. Ani Moldavčania nezabudli na svoje tradície, na pestovanie kultúry. Stretli sa spevácke zbory, folklóristi, aby spevom, poéziou oživili umelecké hodnoty. Program dosiahol svoj cieľ, upriamil pozornosť na tie hmotné a duševné hodnoty, ktoré právom cítia za vlastné. Program vystupujúcich bol pestrý: od najmladších až po najstarších. Jolana Máthéová rod. Domonkosová a Ján Szitás obdržali ocenenia vydané MKP za duševné obohatenie a taktiež ceny od OV Csemadok. Zaujímavosťou podujatia boli Gönci Betyárok Hagyományőrző Egyesület z Maďarska. Možno v tento deň sa podarí upriamiť pozornosť na také hodnoty, ktoré boli udržiavané už storočia.